Dyrektorzy i Nauczyciele
Szkół Muzycznych I i II st.

W imieniu organizatora, Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach, zapraszam Szanownych Państwa, a za Państwa pośrednictwem Uczennice i Uczniów Waszych Szkół, do wzięcia udziału w 1. Konkursie Muzyki Instrumentalnej im. Karola Kurpińskiego, zaplanowanym na 20-21 maja 2022 r. we Włoszakowicach.

W załączeniu regulamin Konkursu wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej z prośbą o rozpropagowanie w Państwa środowisku szkolnym.

Naszym Konkursem pragniemy szczególnie zainteresować środowisko szkół muzycznych I i II stopnia z Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza i Warszawy ze względu na tradycje konkursów polonezów, organizowanych we Włoszakowicach w latach 1994-2019.

Ponadto informuję, że planujemy odbycie Konkursu jedynie w formie tradycyjnej: w przypadku niemożności odbycia Konkursu w sposób tradycyjny, np. z powodu zagrożenia epidemicznego, jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo odwołania organizacji Konkursu lub przeniesienia go na inny termin, o czym zawczasu będziemy informować.

Z nadzieją na spotkanie w maju we Włoszakowicach,
Paweł Borowiec
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach

Regulamin Konkursu

Karta uczestnictwa + klauzula RODO pdf

Karta uczestnictwa + klauzula RODO docx