Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach jako zinstytucjonalizowane gminne centrum kultury, którego działalność oparta jest na statucie i rocznym planie finansowym, został powołany do życia 1 stycznia 1976 r.  1 stycznia 2021 r. mija więc dokładnie 45 lat od jego powstania w formie instytucji kultury. Wcześniej, jako Gromadzki Ośrodek Kultury, funkcjonował w strukturach Gromadzkiej Rady Narodowej, która była organem władzy państwowej na terenie wiejskim. Do 1991 r. Gminny Ośrodek Kultury był formalnie państwową instytucją kultury. Od 1991 jest samorządową instytucją kultury.

Poniżej zestawienie  dotychczasowych dyrektorów:

  • 1955-1970: Stefan Skorupiński,
  • 1970-1974: Maria Erbert,
  • 1974-1976: Andrzej Wlekły,
  • 1976-1978: Edward Przybyła,
  • 1978-2007: Irena Michalewicz,
  • 2011-2019: Monika Lucerek,
  • 2007-2011 i ponownie od 15.01.2019: Paweł Borowiec.

Szczególne zasługi w rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury jako instytucji kultury gminy Włoszakowice położyła jego długoletnia dyrektor Pani Irena Michalewicz. Zobacz artykuł („Nasze Jutro” nr 203 i 204, maj-czerwiec 2007).