Zmarła Krystyna Wojtkowiak

Z przykrością informujemy, że w piątek 19 listopada zmarła Krystyna Wojtkowiak z Włoszakowic – wieloletnia nauczycielka i zaangażowana działaczka społeczno-kulturalna. Miała 90 lat.

Krystyna Wojtkowiak urodziła się 22 lipca 1931 roku w Mosinie. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Wągrowcu oraz trzyletnie Wyższe Studium Zawodowe w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Poznaniu. Z nauczycielstwem związana była od późnych lat 40. XX wieku, początkowo w Pilskiem, a od lat. 60. na terenie gminy Włoszakowice.

Od zawsze zaangażowana w życie społeczno-kulturalne, prowadziła koła plastyczne, przyrodnicze i taneczne, była radną Gromadzkiej Rady Narodowej we Włoszakowicach i Rady Sołeckiej we Włoszakowicach oraz prezesem włoszakowickiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W latach 90. odtworzyła przy Gminnym Ośrodku Kultury Izbę Regionalną i Izbę Pamięci Karola Kurpińskiego, powołane do życia jeszcze w latach 70. z inicjatywy Stefana Skorupińskiego. Zajmowała się także oprowadzaniem wycieczek po tych obiektach oraz po pobliskim Pałacu Sułkowskich.

W 1995 roku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury zainicjowała powstanie zespołu śpiewaczego „Śpiewaj z nami” we Włoszakowicach, który stał się wzorem dla kolejnych zespołów śpiewaczych powstałych z czasem w innych miejscowościach naszej gminy. Jej spojrzenie na zespół śpiewaczy jako przede wszystkim środek służący przeciwdziałaniu samotności i izolacji osób w starszym wieku, wyniesione z wieloletniej pracy na rzecz seniorów, zyskało wkrótce powszechne uznanie.

Pani Krystyna Wojtkowiak (pierwsza z lewej) jako kierowniczka zespołu śpiewaczego „Śpiewaj z nami” we Włoszakowicach w czasie jubileuszu 15-lecia istnienia zespołu w 2010 r.

Pani Krystyna Wojtkowiak (pierwsza z lewej) jako kierowniczka zespołu śpiewaczego „Śpiewaj z nami” we Włoszakowicach w czasie jubileuszu 15-lecia istnienia zespołu w 2010 r.

W 2001 roku powołała do życia i była długoletnią prezes stowarzyszenia „Izba Życia-Nadzieja”, które do dziś pomaga w rehabilitacji osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Msza święta i ceremonia pogrzebowa śp. Krystyny Wojtkowiak odbędą się w najbliższą środę 24 listopada o godz. 11.00 w kościele pw. Świętej Trójcy i na cmentarzu parafialnym we Włoszakowicach.

Cześć jej pamięci!

A.A.