Zmarł ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży

29 listopada zmarł pochodzący z Bukówca Górnego ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży.

Urodził się 19 lutego 1944 r. w Bukówcu Górnym, tutaj też uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Następnie ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lesznie (1961) oraz wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, w którym studiował w latach 1961-1967. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1967 r. w Poznaniu.

W latach 1967-1969 przebywał na wikariacie w Krzywiniu, a w latach 1969-1970 na wikariacie w Ołoboku. Od 1970 do 1974 r. odbywał studia specjalistyczne w Rzymie: na Uniwersytecie św. Tomasza (licencjat teologii, 1971) oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym (licencjat nauk biblijnych, 1974). W latach 1974-1982 był wikariuszem w parafiach Poznania.

W 1978 r. uzyskał doktorat z teologii, w 1988 r. habilitację na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w 1995 r. tytuł naukowy profesora w Rzymie, a w 1999 r. tytuł naukowy profesora w Warszawie.

Autor 4 publikacji książkowych i około 50 artykułów naukowych. Brał udział w stosownych sympozjach w kraju i za granicą. Wykładał m.in. na uniwersytetach w: Salamance (Hiszpania), Mainz (Niemcy), Louvain (Belgia) i Paryżu (Francja).

Od 1982 r. był kapelanem Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu. Od 1982 r. pełnił obowiązki kierownika Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (w 1988 r. zostając pełnoprawnym kierownikiem). W latach 1982-1987 był Prodziekanem Wydziału dla Studium Zaocznego, a w latach 1993-1998 Prodziekanem Wydziału dla Studium Kleryckiego.

Od 1998 r. był profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownikiem Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz kierownikiem Zakładu Nauk Biblijnych. Począwszy od roku 2000 należał też do Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży

Pogrzeb śp. ks. prof. dr hab. Bogdana Poniżego odbędzie się w najbliższą sobotę 5 grudnia o godzinie 10.30 w Bukówcu Górnym.

Cześć Jego Pamięci!

A.A.