Zakończyła się renowacja pomnika w Dłużynie

5 września w Dłużynie miała miejsce uroczystość związana z zakończeniem renowacji pomnika „Pamięci parafian Dłużyńskich poległych, pomordowanych i zaginionych w czasie II Wojny Światowej”.

W wydarzeniu uczestniczyli: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, radni gminy w osobach Tomasza Skorupińskiego, Marii Rzeźniczak i Mariusa Sujeckiego, proboszcz parafii Dłużyna ksiądz Wojciech Rzeźnik, dyrektor dłużyńskiej Szkoły Podstawowej Dariusz Walczak wraz z nauczycielami i uczniami, mieszkańcy Dłużyny i Grotnik oraz mieszkańcy miejscowości spoza gminy – członkowie rodzin osób poległych, których imiona i nazwiska wymienione są na pomniku. Obecne były także poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Dłużyny i Grotnik.

Podczas uroczystości głos zabrał włodarz naszej gminy, przybliżając wszystkim zebranym zakres wykonanych prac oraz składając podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w pomoc przy odnowieniu pomnika. Następnie ksiądz Wojciech Rzeźnik przewodniczył modlitwie oraz poświęcił pomnik.

Wydarzenie uświetniła salwa honorowa w wykonaniu brata Ryszarda Dudka z Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zniczy na pomniku. Całość poprowadził kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak.

Dłużyński pomnik upamiętnia łącznie 54 osoby z 10 miejscowości (tj. Biskupic, Charbielina, Dłużyny, Grotnik, Machcina, Poświętna, Sikorzyna, Skarżynia, Sokołowic i Trzebidzy). W ramach zadania zostały wykonane prace kamieniarskie polegające na demontażu starych elementów i montażu nowych. Dotychczasowe inskrypcje znajdowały się na płycie z piaskowca, który z biegiem czasu ulegał degradacji. Imiona i nazwiska wszystkich osób udało się odtworzyć dzięki zachowanym starym fotografiom pochodzącym ze zbiorów prywatnych, zbiorów Szkoły Podstawowej w Dłużynie, materiałów Archiwum Państwowego w Lesznie oraz materiałów dostarczonych przez inne instytucje tj. Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, OSP Grotniki i OSP Dłużyna. Obecne inskrypcje zostały wykonane na płycie granitowej. Przy pomniku zamontowano również tablicę z informacjami zapisanymi alfabetem Braille’a.

Na powyższą renowację gmina Włoszakowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 33.300 zł w ramach programu rządowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowity koszt zadania wyniósł 54.500 zł, w tym 22.200 zł wydatkowano z budżetu gminy Włoszakowice. Prace kamieniarskie związane z odnowieniem pomnika wykonała firma Kamieniarstwo Mariusz Paul z Włoszakowic.

Natalia John-Marcinkowska

Galeria