Zakończył się kurs wokalny

Koncertem finałowym w Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach w niedzielę 23 lipca zakończył się kurs wokalny Włoszakowice 2023.

W koncercie, na który złożyły się arcydzieła pieśniarskiej i operowej literatury muzycznej różnych kompozytorów i epok, wystąpiły: Sara Allouche, Julia Graczyk, Mariia Yanovska, Milena Majewska, Alicja Matwiejczyk, Weronika Prościńska i Iga Waszczuk. Przy fortepianie zasiadała dr Paulina Zarębska, która wraz z prof. zw. dr hab. Wojciechem Maciejowskim i dr. Piotrem Maciejowskim stanowiła kadrę pedagogiczną kursu.

W programie, z racji miejsca koncertu i całego kursu, szczególnie zaakcentowana została twórczość najsłynniejszego włoszakowiczanina – Karola Kurpińskiego. M.in. na zakończenie wszystkie wokalistki wykonały jego pieśń pt. „Czerna”.

Wśród publiczności obecni byli m.in. wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Borowiec.

Niedzielny koncert finałowy poprzedził sobotni koncert arcydzieł muzyki religijnej (od Bacha po Mascagniego), który odbył się w kościele parafialnym w Bukówcu Górnym. Uczestnicy kursu i pedagodzy, goszczeni przez księdza proboszcza Macieja Jankowiaka, uczestniczyli także w oprawie muzycznej sprawowanej przez niego mszy świętej.

Warto podkreślić, że tegoroczny kurs był dwudziestym z kolei i odbywał się w piętnastym roku ich realizacji we współpracy z Katedrą Wokalistyki Akademii Muzycznej w Poznaniu. Z tej okazji prowadzący koncert prof. Wojciech Maciejowski szczególnie podkreślił i podziękował za wyjątkową przychylność przez wszystkie te lata władzom gminy Włoszakowice i Gminnego Ośrodka Kultury.

(pb), zdj. A. Marciniak, D. Jerzyk

***

Włoszakowickie kursy (warsztaty wokalne) organizowane są od 2008 r. Bywały lata, że organizowane były zarówno w lecie, jak i w zimie, niekiedy też letni kurs organizowany był w dwóch różnych terminach.

Do tej pory w kursach tych wzięło udział ok. 300 młodych adeptów klasycznego śpiewu – czasami dopiero zaczynających swoją przygodę ze śpiewem operowym, najczęściej jednak studentów lub wręcz absolwentów polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, w tym także osoby z zagranicy, którzy – bywa – po dziś dzień kontynuują karierę na największych scenach operowych.

Pomysłodawcą kursu i jego kierownikiem pedagogicznym i artystycznym od początku pozostaje prof. Wojciech Maciejowski z Akademii Muzycznej w Poznaniu, a głównym organizatorem Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.

Pedagogami kursu, poza Wojciechem Maciejowskim, byli z kolei m.in.: prof. Grażyna Flicińska-Panfil, Barbara Mądra-Bednarek, Andrzej Ogórkiewicz, Paweł Wolski. Przy fortepianie zasiadali m.in.: Laura Sobolewska, Alicja Tarczykowska, Szymon Musioł, Małgorzata Rusak.

Koncerty odbywają się nie tylko we Włoszakowicach, lecz także sąsiednich miejscowościach gminy. Dla uczestników kursu każdorazowo organizowane są wycieczki po gminie i okolicy oraz inne atrakcje. Uczestnictwo w kursie jest płatne.

Galeria