XIII Wieczór z Andrzejem Krzyckim

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią do Krzycka Wielkiego powrócił Wieczór z Prymasem Andrzejem Krzyckim. XIII edycja wydarzenia odbyła się w piątek 10 września, tradycyjnie w gościnnych progach miejscowego folwarku „Mila”.

Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał: „Andrzej Krzycki, czyli nieznośne brzemię racji stanu”. Omawianie tego zagadnienia rozpoczął prezes Stowarzyszenia im. A. Krzyckiego dr Leszek Barszcz, który przypomniał działalność dyplomatyczną prymasa i jego wkład w zawarcie w 1533 roku pokoju z Turcją (wydarzenie to stało się punktem odniesienia do pytania o rację stanu). Następnie, za pomocą wideokonferencji, dytyramb na cześć racji stanu wygłosił prof. Arkadiusz Stempin, zwracając przede wszystkim uwagę na szanse i zagrożenia związane ze stosowaniem tego pojęcia w praktyce politycznej. Dyskusję kontynuował prof. Wawrzyniec Konarski, który swoje wystąpienie zatytułował „Państwo polskie jako brzemię. Perspektywa historyczna”, ukazując kłopoty Polaków z budową, akceptacją i unowocześnianiem państwa.

Choć XIII Wieczór z Krzyckim nie zawierał odrębnej części artystycznej, to w przerwie pomiędzy głównymi wystąpieniami Agnieszka Rozwens-Bott (członkini Stowarzyszenia) przeczytała wydaną przez Criciusa w 1522 roku „Skargę Religii i Rzeczpospolitej”, która była pierwszą publiczna wypowiedzią dyplomaty na temat sytuacji w kraju oraz pierwszą satyrą na prywatę. Pod koniec bloku wykładowego rozgorzała też dyskusja na tematy związane np. z szeroko rozumianą polityką zagraniczną.

Poza członkami Stowarzyszenia Krzyckiego, miłośnikami twórczości prymasa oraz naukowcami z całej Polski, w Wieczorze uczestniczyli również goście honorowi, w tym m.in.: sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska oraz przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz. Na samym początku spotkania wszystkich zgromadzonych powitała właścicielka folwarku Maria Beczkiewicz.

A.A.