Wyniki XXIV Konkursu Mówimy Gwarą

Przedstawiamy wyniki przeprowadzonego przed tygodniem XXIV Konkursu „Mówimy Gwarą” w Bukówcu Górnym, który ze względu na trwającą epidemię odbył się w formie hybrydowej, czyli częściowo tradycyjnie i częściowo z wykorzystaniem internetu. Online obradowało m.in. jury w składzie: Justyna Kobus, Maria Kubiak, Maria Rozwalka i Dominika Kubicka.

Wyniki konkursu w czterech kategoriach prezentujemy poniżej.

Kategoria Stare Stare Wróble

I miejsce i nagroda w wysokości 250 zł: Jagna Knapp z Krobi, Klaudia Lorych z Bukówca Górnego

II miejsce i nagroda w wysokości 180 zł: Patrycja Śliwa z Bukówca Górnego, Zuzanna Dolata z Krobi

Kategoria Młode Stare Wróble

I miejsce i nagroda w wysokości 250 zł: Julia Konieczna z Bukówca Górnego

II miejsce i nagroda w wysokości 180 zł: Julia Majorek z Bukówca Górnego, Emilia Nowak z Krobi

III miejsce i nagroda w wysokości 120 zł: Joanna Ratajczyk z Krobi, Maja Włodarzczyk z Krobi, Luiza Małecka z Bukówca Górnego

IV miejsce i nagroda w wysokości 100 zł: Stanisław Czubała ze Święciechowy, Józef Pietrucha ze Święciechowy

Kategoria Szaranki

I miejsce i nagroda w wysokości 240 zł: Julia Halasa ze Święciechowy

II miejsce i nagroda w wysokości 140 zł: Kaja Majorek z Bukówca Górnego, Monika Nowak z Krobi

III miejsce i nagroda w wysokości 100 zł: Dobrochna Marcinek z Bukówca Górnego, Lilianna Musielak ze Święciechowy

Kategoria Szczawiki

I miejsce i nagroda w wysokości 150 zł: Alicja Włodarczyk z Krobi

II miejsce i nagroda w wysokości 100 zł: Zofia Szymaniak z Bukówca Górnego

Jury podkreśliło bardzo wyrównany poziom konkursu, szczególnie w kategoriach Stare Stare Wróble oraz Młode Stare Wróble. Wszyscy uczestnicy zmagań jak zawsze stanęli na wysokości zadania, po raz kolejny podnosząc poprzeczkę rywalizacji.

Zofia Dragan