Szkolenia komputerowe w GCF

Czy Gminne Centrum Folkloru może mieć coś wspólnego z nowoczesnością? Jak najbardziej! Udowadniają to bukówieccy seniorzy, którzy począwszy od 23 lipca biorą udział w zorganizowanych tam szkoleniach komputerowych.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Cyfrowy mieszkaniec – kompleksowy projekt wsparcia nauczania TIK wielkopolskiej lokalnej grupy działania Kraina Lasów i Jezior” (organizowanego w ramach Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, Osi Priorytetowej 8: Edukacja, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020). Kurs obejmuje pięć głównych modułów, takich jak: informacja, komunikacja, bezpieczeństwo, tworzenie treści i rozwiązywanie problemów. Zajęcia, w których uczestniczy kilkunastu seniorów, prowadzi Antoni Raburski.

Bukówieckie szkolenia potrwają do 1 września i zostaną zwieńczone egzaminem zewnętrznym. Co ciekawe, taki sam kurs równolegle odbywa się też we Włoszakowicach, gdzie na zajęcia uczęszczają panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

A.A.