Przedświąteczne spotkanie Chóru Męskiego

4 dni przed wigilią Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe włoszakowickiego Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego. Miało ono również charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Sprawozdanie z działalności chóru w latach 2019-2023 przedstawił prezes Ireneusz Rogacki. Przy okazji wybrano też Zarząd na kolejną kadencję oraz ustalono skład Komisji Rewizyjnej. Następnie prezes podziękował chórzystom, którzy zakończyli swą wieloletnią aktywną przygodę z chórem – Zygmuntowi Brychcemu (64 lata w chórze) i Władysławowi Dworczakowi (37 lat w chórze). Do życzeń i gratulacji dołączyli się także uczestniczący w spotkaniu wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Patalas.

Warto wspomnieć, że podobne przedświąteczne spotkania odbyły się też w innych zespołach i organizacjach działających na terenie gminy Włoszakowice.

A.A., zdj. A. Patalas