Na bukówieckiej ścieżce regionalnej

W piątek 19 maja w bukówieckim Gminnym Centrum Folkloru odbyło się spotkanie pt. „Ścieżka regionalna jako przykład oferty turystyki kulturowej Bukówca Górnego”. Miało ono na celu wypracowania nowej, nowoczesnej i atrakcyjnej dla mieszkańców oferty spotkań z folklorem i tradycją.

Spotkanie poświęcone było promocji i rozwojowi kulturowych tradycji wielkopolskich, w tym przede wszystkim tradycji wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Tradycje kulturowe Bukówca Górnego, Tradycje kulturowe Biskupizny, Tradycje dudziarskie w Wielkopolsce). Uczestniczyli w nim m.in. dudziarze, artyści ludowi, animatorzy kultury, folkloryści, samorządowcy, pracownicy muzeów i domów kultury oraz nauczyciele. Wśród nich nie zabrakło wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pawła Borowca.

Uczestnicy spotkania

W programie spotkania znalazło się zwiedzanie wiatraka i Izby Regionalnej, prezentacja multimedialna oferty zajęć dla grup szkolnych i osób dorosłych w ramach bukówieckiej ścieżki regionalnej, dyskusja nt. „Czy turystyka kulturowa w regionie ma przyszłość?” oraz warsztaty grupy roboczej na rzecz tradycji wielkopolskich –kreatywne zabawy słowami (wymyślanie nazwy i sloganu reklamowego dla projektu).

Organizatorami spotkania byli Stowarzyszenie Bukówczan MANU, Fundacja Dudziarz.eu – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie oraz Fundacja Miejsce moje.

A.A.