Maryjny przegląd w Charbielinie

Już po raz kolejny sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Charbielinie było gospodarzem Przeglądu Maryjnego Zespołów Śpiewaczych i Chórów działających na terenie gminy Włoszakowice (z gościnnym występem zespołu ze Święciechowy). Przegląd odbył się w drugą sobotę maja, przy pięknej wiosennej aurze.

Podczas sobotniego przeglądu w kaplicy polowej charbielińskiego sanktuarium wybrzmiało blisko 30 utworów religijnych, ze szczególną przewagą pieśni maryjnych. Ich wykonawcami było 10 okolicznych zespołów i chórów, w tym dziewięć z gminy Włoszakowice oraz jeden z sąsiedniej gminy Święciechowa. Wśród nich znalazły się (w kolejności występowania):

  • Zespół Śpiewaczy „Sami Swoi” z Grotnik (instruktor Rafał Grygiel, kierownik Maria Ruta),
  • Zespół Śpiewaczy „Srebrny Włos” z Włoszakowic (instruktor Marek Samol, kierownik Bogusława Samol),
  • Chór „Cecylia” ze Święciechowy (dyrygent Adam Kręc, prezes Urszula Płachta),
  • Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień” z Bukówca Górnego (instruktor Rafał Grygiel, kierownik Longarda Gąd),
  • Zespół Śpiewaczy „Relaks” z Boguszyna (instruktor Mariusz Lorych, kierownik Grażyna Tomowiak),
  • Zespół Śpiewaczy „Mezzo Forte” z Krzycka Wielkiego (instruktor Rafał Grygiel, kierownik Zenon Mejza),
  • Zespół Śpiewaczy „Jezioranki” z Jezierzyc Kościelnych (instruktor Rafał Grygiel, kierownik Marzena Przewoźna),
  • Zespół Śpiewaczy „Zbarzewianki” ze Zbarzewa (instruktor Rafał Grygiel, kierownik Genowefa Mikołajczak),
  • Chór Świętej Cecylii z Bukówca Górnego (dyrygent i kierownik Anna Zając),
  • Zespół Wokalny „Melodia” z Włoszakowic (instruktor Mariola Jagodzik, kierownik Gabriela Janiszewska).

Wszystkie zespoły i chóry biorące udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy i kwiaty wręczone przez wójta gminy Włoszakowice Marka Wąsowicza, przewodniczącą Rady Gminy Danutę Poloszyk oraz proboszcza dłużyńskiej parafii i kustosza sanktuarium w Charbielinie księdza Wojciecha Rzeźnika. Przegląd poprowadził pracownik Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Paweł Borowiec.

Na zakończenia wydarzenia odbyła się jeszcze msza święta w intencji żyjących i zmarłych członków występujących zespołów i chórów.

Organizatorami przeglądu byli jak co roku Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach oraz parafia pw. św. Jakuba Większego Ap. w Dłużynie. O właściwe nagłośnienie imprezy zadbała firma Soundproduction Dariusz Wandolski.

A.A.

Galeria