55 lat KGW Zbarzewo

Pierwszego dnia października Koło Gospodyń Wiejskich w Zbarzewie obchodziło jubileusz 55-lecia swojego istnienia. Uroczystości z tej okazji odbyły się w zbarzewskim kościele parafialnym oraz w pobliskiej sali wiejskiej.

Jubileuszową mszę świętą odprawił proboszcz parafii w Zbarzewie i Niechłodzie ksiądz Robert Bach. Następnie, już w sali wiejskiej, historię i najważniejsze osiągnięcia świętującego Koła przedstawiły jego przewodnicząca Mariola Zimniewicz oraz sekretarz Genowefa Mikołajczak. Głos zabrał również wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, który wręczył paniom czek podarunkowy, a także złożył na ręce wszystkich członkiń KGW listy gratulacyjne. Poza nim życzenia jubilatkom składali m.in.: przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz wraz z radną Hanną Michalską, sołtys wsi Halina Łaszczyńska wraz z członkami Rady Sołeckiej, przedstawicielki zaprzyjaźnionych kół, reprezentanci zbarzewskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkinie miejscowego zespołu śpiewaczego.

W części artystycznej, poprzedzonej degustacją urodzinowego tortu, wystąpił Zespół Śpiewaczy „Zbarzewianki” pod dyrekcją Rafała Grygiela, który wykonał kilka utworów o tematyce biesiadnej. Poza tym kabaretową scenkę zaprezentowały panie Genowefa Mikołajczak i Teresa Matysiak. Nie zabrakło też występu mieszkańca wsi Leszka Cielona, który odczytał napisany przez siebie okolicznościowy wiersz.

Obchody jubileuszu trwały do późnych godzin nocnych. O właściwe nagłośnienie wydarzenia zadbał didżej Leszek Dudek.

A.A., zdj. D. Jerzyk

***

Koło Gospodyń Wiejskich w Zbarzewie zostało założone w 1967 roku podczas zebrania rodziców zwołanego przez ówczesnego kierownika miejscowej szkoły Bronisława Wielanda. Zapisało się do niego 18 pań.

Pierwsze zebranie Koła odbyło się 17 września 1967 roku. Wybrano wówczas pierwszy zarząd w składzie: przewodnicząca Maria Wieland, sekretarz Zofia Liwerska, skarbnik Zofia Turkowiak. Pod koniec 1968 roku liczba członkiń dochodziła do 40.

27 lutego 1969 roku Maria Wieland złożyła rezygnację z prowadzenia Koła. W skład nowego zarządu weszły: przewodnicząca Aniela Walachowska, zastępca Łucja Zyber, sekretarz Zofia Pusiak i skarbnik Zofia Turkowiak.

21 stycznia 1970 roku wybrano trzeci zarząd w składzie: przewodnicząca Zofia Liwerska, zastępca Maria Wieland, sekretarz Helena Mroskowiak, skarbnik Zofia Turkowiak.

7 grudnia 1971 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Tym razem w skład zarządu weszły: przewodnicząca Cecylia Małecka, zastępca Zofia Liwerska, sekretarz Maria Wieland, skarbnik Maria Florczak.

Cecylia Małecka pełniła funkcję przewodniczącej przez 34 lata. W lutym 2007 roku zaproponowała na swoje następstwo Anielę Gorzelniak. Skład zarządu uzupełniły sekretarz Genowefa Mikołajczak i skarbnik Irena Nędza (odpowiedzialna również za wypożyczalnię naczyń). W lutym 2012 roku nowym skarbnikiem została Barbara Ławniczak, a w 2012 roku funkcję przewodniczącej objęła Halina Łaszczyńska. W tym składzie zarząd działał do czerwca 2019 roku.

Skład aktualnego zarządu wygląda następująco: przewodnicząca Mariola Zimniewicz, sekretarz Genowefa Mikołajczak, skarbnik Paulina Stankowiak, członek zarządu Sylwia Turkowiak. Komisję Rewizyjną tworzą Salomea Dworczak i Sabina Powałowska. Za wypożyczalnię naczyń odpowiada Eliza Gorzelniak.

Oprac. G. Mikołajczak

Galeria