50-lecie „Nowego Lotka”

Popularne polskie przysłowie mówi, że „co się odwlecze, to nie uciecze”. Tak właśnie było w przypadku jubileuszu 50-lecia Zespołu Regionalnego „Nowe Lotko” z Bukówca Górnego (wcześniej Szkolnego Zespołu Regionalnego), który ze względu na pandemię nie mógł odbyć się przed rokiem. Dzięki determinacji i zaangażowaniu wielu osób odbył się za to w tym roku – dokładnie 11 września w sali Wiejskiego Domu Kultury. 

Odłożony w czasie jubileusz rozpoczął się od okolicznościowego koncertu Zespołu-Jubilata. W jego trakcie obecni członkowie „Nowego Lotka” zaprezentowali szeroki wachlarz tańców, przyśpiewek i zabaw ludowych, okraszony sporą dawką gwary wielkopolskiej. Nie zabrakło też bardziej współczesnych elementów, zarówno tanecznych, jak i śpiewaczych, oraz występu dudziarzy współpracujących z Zespołem. Podczas popisów na scenie niespodziewanie pojawił się wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, który również zademonstrował swe umiejętności gry na dudach.

W dalszej części wydarzenia instruktor „Nowego Lotka” Zofia Dragan przedstawiła pokrótce historię Zespołu (wraz z uczczeniem minutą ciszy nieżyjących członków), powitała blisko 140 obecnych w sali byłych tancerzy (na ok. 240 kiedykolwiek występujących w zespole) oraz podziękowała wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wspierały lub nadal wspierają działalność grupy. Następnie odebrała z rąk licznie zgromadzonych gości, w tym m.in. wspomnianego wójta Roberta Kasperczaka, przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice Kazimierza Kurpisza, sołtysa Bukówca Górnego Tadeusza Malepszego, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pawła Borowca, nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice Tomasza Furmańczaka oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych zespołów, listy gratulacyjne, kwiaty i inne upominki. Za dotychczasowy wkład w rozwój kulturalny regionu oraz podtrzymywanie wielowiekowych tradycji ludowych „Nowe Lotko” zostało też wyróżnione Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Obchody okrągłego jubileuszu zwieńczyła uroczysta kolacja, po której wspólnie bawiono się do późnych godzin nocnych. Każdy mógł także zwiedzić niedawno otwarte, pobliskie Gminne Centrum Folkloru, gdzie znajduje się m.in. pierwsza prawdziwa siedziba „Nowego Lotka”.

Z 50-letnią historią i największymi sukcesami Zespołu Regionalnego „Nowe Lotko” można zapoznać się tutaj.

A.A.

Galeria