45-70-30. Jubileusze GOK Włoszakowice

1 stycznia upłynęło dokładnie 45 lat od oficjalnego powstania Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach jako instytucji kultury działającej w oparciu o statut i plan finansowy. Dlatego też, w najbliższym czasie, będziemy trochę więcej pisać o sobie, zarówno w „Naszym Jutrze”, jak i na naszej stronie internetowej oraz facebookowym profilu.

Zwłaszcza że w roku 2021 obchodzimy jeszcze jeden piękny jubileusz: 70 lat od powstania, a właściwie promocji pierwszego rocznika absolwentów Ogniska Muzycznego – ongiś placówki państwowej, dziś samorządowej, działającej w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury, która na trwałe i w świetny sposób wpisała się w powojenną historię Włoszakowic i całej gminy.

Przyznać więc trzeba, że sypnęło nam jubileuszami, bo przecież w roku minionym świętowaliśmy z kolei 30-lecie istnienia miesięcznika „Nasze Jutro”.

Szkoda tylko, że trwający czas epidemii nie sprzyja bardziej radosnemu świętowaniu. Z drugiej strony epidemia pod wieloma względami zakwestionowała dotychczasowy sposób funkcjonowania wielu dziedzin życia, w tym życia kulturalnego. Już od prawie roku nie spotykają się zespoły śpiewacze i chóry, z których słynie nasza gmina; wzmiankowane Ognisko czy grupa teatralna funkcjonują w formie zdalnej, która nikogo nie satysfakcjonuje; koncerty i inne imprezy odbyły się w roku minionym w szczątkowej postaci.

Jak więc będzie wyglądać przyszłość tradycyjnej działalności kulturalnej i kulturotwórczej, jeśli zważyć, że konsekwencje gospodarcze i trauma społeczna spowodowane wirusem zostaną zapewne z nami dłużej niż on sam?

W nowym roku życzymy zatem sobie, aby refleksja nad czasem dokonanym naszej instytucji stałą się okazją do namysłu typu: co dalej? Pytanie pozostaje otwarte. Odpowiedzi na nie szukać będziemy wśród rozmówców i autorów, których chcemy zaprosić do wypowiedzi. Przy okazji powspominamy też te dawne, złote czasy kultury, publikując w internecie przeróżne archiwalne materiały i ciekawostki. Zachęcamy więc do lektury „Naszego Jutra”, częstszego zaglądania na naszą stronę internetową oraz odwiedzania naszego profilu na Facebooku!

Paweł Borowiec, dyrektor GOK Włoszakowice